Konkurs: Pokaż mi swój wszechświat

Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. Odpowiedzieć na zadanie konkursowe.
2. Zapoznać się z regulaminem.
ZADANIE KONKURSOWE
Pokaż mi swój wszechświat. (forma dowolna, proszę jednak, by prace były własne)
Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest autorka bloga “Zapatrzona w książki”.
2. Konkurs trwa od 2017-10-16 r. do 2017-10-23 r. (do godziny 20.00).
3. Wyniki zostaną ogłoszone na blogu do dziesięciu dni roboczych od zakończenia konkursu.
4. Zwycięzca jest zobowiązany wysłać maila z danymi adresowymi na adres konkursyb@o2.pl w ciągu trzech dni od momentu ogłoszenia wyników. Po tym terminie nastąpi wybór nowego zwycięzcy.
5. Sponsorem nagrody jest: Wydawnictwo Otwarte.
6. Aby wziąć udział w konkursie należy podesłać odpowiedz na zadanie konkursowe na konkursyb@o2.pl.
7. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby posiadające adres korespondencyjny w Polsce.
8. Koszt wysyłki nagrody ponosi zwycięzca, nagroda  zostanie wysłana w ciągu dwóch tygodni od opłacenia kosztów wysyłki.
9. Do zdobycia jest książka, której fundatorem jest wymienione wyżej wydawnictwo, a wartość nagrody jest równoznaczna z kwotą znajdującą się na jej okładce.
10. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której wypowiedz najbardziej przypadnie do gustu autorce bloga “Zapatrzona w książki”.
11. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu trzech dni od daty wyłonienia jego laureatów. Należy je zgłaszać w formie e-maila na adres: konkursyb@o2.pl.
POWODZENIA! 

Dodaj komentarz