I DEFINICJE

1. Book Tour (wędrująca książka) – akcja, w ramach której uczestniczy po przeczytaniu książki zobowiązani są do przesłania jej kolejnemu uczestnikowi. Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa oraz autorów
2. Uczestnik – każda osoba, która brała udział w Naborze i została zakwalifikowana do Booktouru
3. Nabór – przyjmowanie zgłoszeń przez Organizatora poprzez publikację informacji w postaci postu i przyjmowanie zgłoszeń w systemie mejlowym.
4. Organizator – prowadząca blog http://zapatrzonawksiazki.pl/ / fp. Zapatrzona w książki / IG Zapatrzona w książki, Irena Bujak, zamieszkała w Sztumskim Polu, Polska.

II ZAŁOŻENIA

1. W Book Tour mogą brać udział zarówno recenzenci (posiadacze osobistych blogów), jak i czytelnicy.
2. Recenzencki proszeni są o publikacje recenzji/opinii na swoim blogu i/lub portalu LubimyCzytac.pl.
3. Czytelnicy proszeni są o publikację opinii i/lub oceny na portalu LubimyCzytac.pl
4. Liczba miejsc w Book Tour jest z góry ustalona, indywidualnie dla każdej przeprowadzanej akcji, przy czym liczba uczestników nie może być mniejsza niż 6. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń zastrzegam sobie prawo do odwołania Book Touru lub wydłużenia czasu Naboru.
5. Po zamknięciu listy, każdy z Uczestników zostaje poinformowany o dacie rozpoczęcia Book Touru.
6. Czas na przeczytanie książki jest ustalany indywidualnie dla każdej przeprowadzanej akcji.
7. Uczestnik biorący udział w Book Tourze zobowiązuje się do przeczytania książki i wysłania jej w wyznaczonym czasie do kolejnego Uczestnika.
8. Po ukończeniu Book Touru na fanpage’u pojawi się krótki post podsumowujący, a z postu dotyczącego BT zostanie usunięta lista uczestników.

III. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmuję tylko drogą mejlową na adres: blog@zapatrzonawksiazki.pl.
2. Zgłoszenie w tytule musi zawierać nazwę BookTour oraz tytuł książki, np. Book Tour „Tytuł Książki”. Treść wiadomości powinien stanowić adres, na który ma być przesłana książka.
3. Zgłoszenia bez tytułu i/lub adresu będą usuwane natychmiastowo.
4. Lista uczestników zostanie opublikowana w poście dotyczącym danego Book Touru na blogu http://zapatrzonawksiazki.pl/ .

IV. WYSYŁKA

1. Książkę/i wysyłamy ZAWSZE Listem Poleconym w kopercie bąbelkowej lub MiniPaczką
2. Numer nadania przesyłki (najlepiej zdjęcie druku) przesyłacie na adres: blog@zapatrzonawksiazki.pl, by uniknąć niemiłych sytuacji.
3. Każdy Uczestnik może przesłać kolejnej osobie drobny upominek i/lub pocztówkę autorowi.
4. Po otrzymaniu przesyłki Uczestnik zobowiązany jest do poinformowaniu o jej nadejściu, celem przesłania adresu do kolejnej osoby i usprawnienia działania Book Touru.
5. Jeżeli Uczestnik nada przesyłkę listem zwykłym i ta nie dotrze do kolejnej osoby, wówczas Uczestnik, który nadał książkę listem zwykłym zobowiązany jest do odkupienia książki i nadania jej do tej samej osoby.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Biorąc udział w Book Tour, każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ten sposób, że:
a) wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na blogu (Lista uczestników)
b) wyraża zgodę na udostępnienie adresu do korespondencji Uczestnikowi Book Touru, który będzie zobowiązany przesłać mu książkę.
2. Organizatorka zobowiązuje się do usunięcia danych adresowych danego Uczestnika w dniu otrzymania informacji od kolejnego Uczestnika o otrzymaniu przesyłki.
3. Organizatorka zobowiązuje się do usunięcia imion i nazwisk z listy po zakończeniu Book Touru i opublikowaniu podsumowania akcji.

VI. INNE

1. Każdy Uczestnik może zaznaczać w książce ulubione cytaty/fragmenty, komentarze.
2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do odnotowania swojej osoby w wyznaczonym do tego miejscu w książce.
3. Finalnie książka trafia do autora.
4. Udział w BookTour oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Zastrzegam sobie brawo do zmian w Regulaminie.
Wersja z dnia. 13.10.2018