Miłość w zamkniętej kopercie Vi Keeland, Penelope Ward

Nasze serca skła­da­ją się z tysięcy po­ła­ma­nych ka­wał­ków, które nie na­le­żą do nas, tylko do in­nych. I kiedy udaje nam się zna­leźć wła­ści­wą osobę, ona pokazu­je nam, jak zło­żyć z nich ca­łość.* Nasze życie to…

Czytaj dalejMiłość w zamkniętej kopercie Vi Keeland, Penelope Ward