WYNIKI KONKURSÓW Z ZMYSŁOWY ZAWRÓT GŁOWY!

Zapraszam na wyniki konkursów z Zmysłowego Zawrotu głowy! Ciekawi kto wygrał? 😉
Najpierw fragment regulaminu, tak dla przypomnienia… i podtrzymania napięcia. 😉

 

4. Zwycięzca jest zobowiązany wysłać maila z danymi
adresowymi na adres konkursyb@o2.pl w
ciągu trzech dni od momentu ogłoszenia wyników. Po tym terminie nastąpi wybór
nowego zwycięzcy. KOSZT WYSYŁKI PONOSI ZWYCIĘZCA!
11. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności
przeprowadzenia konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu
trzech dni od daty wyłonienia jego laureatów. Należy je zgłaszać w formie e-maila
na adres: konkursyb@o2.pl.

Wzgórze pełne słońca otrzymuje…
Sylwia Kobylińska

Zagubiony szlak otrzymuje…
Izunia Raszka


Nocna tęcza otrzymuje…
Magdalena Moruś


Więzy otrzymuje…
Jagoda G.


Marta, która się odnalazła otrzymuje…
Marta

Zwyciężczyniom
gratuluję i proszę o podesłanie adresów wraz z nr. tel. do wysyłki
nagród na wyżej wspomniany adres e-mail. W tytule maila proszę podać
tytuł nagrody! 😉  

Dodaj komentarz