Patronaty / Recenzje / 28 marca 2017

To ja – Katastrofa!


More Story
Czy jestem Griszą?
  Chciałam wierzyć w przeznaczenie, które dla mnie ułożył: że sierota, której nikt nie chciał, zmieni świat...